Waarom TALKX?

Wanneer kinderen in staat zijn om met aandacht te luisteren naar andermans belevingswereld, wanneer zij leren om hun gedachten en gevoelens onder woorden te brengen en overdrachtelijk weten te maken, dan leidt dit tot een groter wederzijds begrip. Dit draagt bij tot een veilig klimaat (binnen de school) waardoor kinderen kunnen floreren; sociaal en binnen hun schoolprestaties.